Aber sie sind in Frieden

Bach schreef de cantate BWV 198 “Lass Fürstin, lass noch einen Strahl” voor de begrafenis van Christiane Eberhardine, de geliefde keurvorstin van Sachsen die in 1727 overleed. De cantate is met haar uitgebreide bezetting en diepe emotionaliteit een van de hoogtepunten in Bachs oeuvre.

De Musikalische Exequien van Bachs grote voorganger Heinrich Schütz zijn al even aangrijpend. Schütz componeerde dit werk als begrafenismuziek voor zijn vriend en beschermheer Posthumus Reuss. Naar alle waarschijnlijkheid werd de hele plechtigheid tijdens Posthumus’ leven nog gerepeteerd in zijn aanwezigheid. Of… hoe tastbaar kan de dood in het leven zijn?
 


  • Jezuïetenkapel
  • Pontstraat 7
  • Aalst
  • België

Praktische details

  • 13 november 2022 11:30