Johann en Giovanni

Elk jaar opnieuw verdringen Johann Sebastian Bach en Giovanni Battista Pergolesi elkaar voor het ereschavot in Klara’s Top 100. Maar wat hebben Johann Sebastian Bach en Giovanni Battista Pergolesi nog meer gemeen dan hun voornaam? Meer dan je zou denken. De allereerste uitvoering van Pergolesi’s muziek in Duitsland staat op naam van Johann Sebastian Bach en hij arrangeerde Pergolesi’s beroemde Stabat Mater tot de indrukwekkende boetecantate Tilge, Höchster, meine Sünden.

De naam en faam van zowel Pergolesi als Bach stoelen op hun religieus oeuvre. De Mis in g BWV 235 van Bach is een zogenaamde missa brevis, een korte mis die alleen uit een Kyrië en Gloria bestaat. Bach compileerde dit werk rond 1737 op basis van eerder geschreven cantates. Wellicht is dit de reden is waarom deze prachtige mis door zijn andere religieuze werken wordt overschaduw en niet zo vaak wordt uitgevoerd. Ten onrechte, de Missa brevis in g is muzikaal bijzonder hoogstaand, met o.m. een bijzonder levendig Gloria vol drive en energie.

Giovanni Battista Pergolesi componeerde ook een missa brevis. En ook deze Missa Romana in F wordt zelden uitgevoerd. Deze dubbelkorige mis is Pergolesi’s belangrijkste werk voor soli, koor en orkest en even expressief als zijn overbekende Stabat Mater. Dat dit absolute meesterwerk haast een halve eeuw geleden voor het laatst in België werd uitgevoerd is dan ook helemaal onbegrijpelijk.

Als het waar is dat Bach zijn Missae breves rond 1737 componeerde voor ene Graaf Anton von Sporck, dan kan de cirkel tussen Johann en Giovanni helemaal rond gemaakt worden. Het was immers Graaf Sporck die, dankzij zijn onuitputtelijk fortuin, Pergolesi introduceerde voor het Praagse operapubliek.
 


  • Jezuïetenkapel
  • Pontstraat 7
  • Aalst
  • België

Praktische details

  • 24 april 2022 11:30   -   13:00